Sliping av terrasse

Sliping og beising av terrasse