fbpx

Fra boken Betongoverflater

av Ole H. Krokstrand (forfatter), Øyvind Steen (forfatter) og Magne Magler Wiggen (forfatter).

Sørg for god dialog mellom arkitekt, entreprenør, rådgivende ingeniør og betongleverandør
En godt utført jobb er et resultat av samarbeid i et godt koordinert team der alle jobber mot samme mål: å oppnå en vellykket betongoverflate. Designeren har ansvar for å skape en estetisk utforming. Den som beskriver, er ansvarlig for å definere tekniske krav. Entreprenøren er i samarbeid med betongprodusenten ansvarlig for utførelsen.

Omfattende utviklingsarbeid i betongindustrien gjør at det i dag er mulig å oppnå mange varianter av fine, bestandige overflater. Imidlertid kan ønskede resultater bare oppnås med en solid forståelse av materialets egenskaper. Nødvendig utstyr og teknikker brukt til blanding, formfylling, vibrering, herding, etterbehandling og prøving er nødvendig for å oppnå vellykkede betongoverflater.

De største problemene oppstår når betongegenskapene ikke passer til konstruksjonstypen som skal støpes, eller når nødvendige metoder og beskrivelser for å lykkes neglisjeres og dermed ikke følges.

Oppfølging er av største betydning for å oppnå ønskede resultater. Betongflater med høye estetiske krav skal være et ferdig produkt uten feil. Altfor ofte utføres betongarbeidene, selv om det er satt spesielle krav til betongoverflaten, akkurat som andre normale flater og flikkes senere. Mye blir overlatt til tilfeldighetene. Skal man lykkes, er stikkordene kommunikasjon og fokus!

Arbeidet skal utføres av kompetente og erfarne arbeidere i alle faser. Entreprenøren skal utføre det som er beskrevet, og sitter med ansvaret for utførelsen. Resultatet skal bli så godt som oppgaven er beskrevet.

En mislykket betongkonstruksjon vil ha sitt eget visuelle uttrykk, og et dårlig utført arbeid, uansett hvor i prosessen, vil ødelegge for ønsket om å gjøre betongoverflaten tiltalende.

En spesifikasjon vil aldri bli så eksakt at den kan følges fullt ut. En godt gjennomført jobb er et resultat av valg gjort av et velfungerende team som utnytter kompetansen til den enkelte, tidligere erfaringer og prosjektets erfaringer underveis.